Genel Özellikler

Alüminyum giydirme cephe sistemleri ile oluşturulan bina kabuğunun modüler bir teknik ile teşkil edilmesidir. Bu modülleri oluşturan bütün bileşenler, kontrollü fabrika ortamında (off-site) bitmiş ürün haline getirilir ve şantiyede (on-site) montajı yapılır.

Bu sistem, alüminyum cephe sistemleri tasarımında çok da yeni olmayan ancak yaygın olarak kullanılan çubuk sistemlerin yerine özellikle yüksek binalarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu sistemlerde yatay ve düşey profillerden oluşan ızgaralar önceden binaye ankre edilmez. Onun yerine genellikle bir kat aralığı ve yatayda bir kaç yatay bölmeyi geçebilecek mesafede tek bir panel yatay ve düşey profilleri de içerecek şekilde cam, kompozit profil de üstünde olmak üzere fabrika ortamında oluşturulur ve binaya hazır olarak monte edilir.

Teknik Özellikler

Montaj fabrika ortamında yapıldığı için işçilik ve kalite kontrol açısından büyük kolaylık sağlar.
Kırılan camların, hatalı imalatların kolayca düzeltilmesi olanağı sağlar
Yüksek binalarda hız ve montaj kolaylığı sağlar

Yüksek kaliteli ürün

• Hızlı montaj imkânı

• Fabrika ortamında kalite kontrol sistemi altında imalatların tamamlanması.